DRAMATISERING

Å levendegjøre skrevet tekst

 

En av NordFik hovedmotivasjoner for litteraturarbeid i grunnskolen er å trene elevene i å bli komfortable med å ta i bruk og lese skrevet tekst på ulike måter. En god tilnærmingsmåte for å skape og styrke elevenes tekstforståelse kan være å ta i bruk dramatisering som metode, også i et nabospråkperspektiv.

 

Gjennom å dramatisere en skrevet tekst, kort eller lang, må elevene gå inn i teksten på en annen måte enn når de bare skal lese den. Ved en dramatisering skal teksten levendegjøres, og da må elevene evne å se nærmere på hva ordene i teksten betyr og tenke over hva teksten forsøker å formidle. Elevene skal ved hjelp av sin egen kropp og stemme formidle teksten, og skal de klare å mestre det på en god måte må de skape et forhold til teksten og med det være bevisst på hva teksten betyr. Står teksten skrevet på et annet nordisk språk enn det elevene har som morsmål, vil tekstarbeidet frem mot fremføringen også ha en større språklig gevinst.

 

Ved en slik tilnærming kan man ta i bruk et stort utvalg av tekster, alt avhengig av hvor god tid man har og hvilken elevgruppe man har med å gjøre. Skal man gi elevene en dramatisk tekst med allerede skrevne replikker og sceneanvisninger, kan man for eksempel jobbe med stykker av Henrik Ibsen, Ludvig Holberg og August Strindberg. Vil man gi elevene en enda større utfordring kan man gi de et utdrag fra en roman, hvor de selv må bearbeide teksten og gjøre den om til en dramatisk tekst. Av romaner er det bare å velge å vrake, men man kan for eksempel ta i bruk Herman Bangs “Ved veien”, Jonas Hassen Khemiri “Et øye rødt” og Dag Solstads “Genanse og verdighet”. Her er det bare fantasien som setter grenser. For mer konkrete tips på skjønnlitterære verk, kikk i arkivet vårt.