STEDSLIGNENDE LESING

Stedslignende lesing som metode handler om å lese verket i et tilnærmet likt område

 

Stedsbasert lesing i nabospråksperspektiv lar seg langt fra alltid gjøre. En klasse i København kan ikke reise til Oslo for å lese Knut Hamsuns Sult. På samme måte kan ikke Oslo-elevene oppleve Vesterbro i København ved lese av Tove Ditlevsen, men man kan få en simulert lignende erfaring.

 

I stedslignende lesing handler det om å lese et verk, eller deler av verket, i et området som kan forestille eller minne om “scenen” i boka. Hvis handlingen i boka foregår i en park med store trær, en fontene, en innsjø eller ved havnen – finn en lignende plass i ditt skolenære område.

 

En slik type lesing vil fortsatt utvide elevenes leseopplevelse og gi en helt annen “tilhørighet” til og eierskap av både boken og handlingen.