MARTIN FLATMOEN

martin.jpg

Masterstudent i norskdidaktikk ved OsloMet - storbyuniversitetet med særlig interesse for samspillet mellom norsk og samfunnsfag, og de mulighetene dette tverrfaglige samarbeidet kan tilføre undervisningen. Av faglige interesseområder kan jeg nevne litteraturdidaktikk, demokratididaktikk og kritisk tenkning. I tillegg er jeg en stor teaternerd og er som regel å finne i en teatersal i Oslo.