MARTIN FLATMOEN

Masterstudent i norskdidaktikk ved OsloMet - storbyuniversitetet med særlig interesse for samspillet mellom norsk og samfunnsfag, og de mulighetene dette tverrfaglige samarbeidet kan tilføre undervisningen. Av faglige interesseområder kan jeg nevne litteraturdidaktikk, demokratididaktikk og kritisk tenkning. I tillegg er jeg en stor teaternerd og er som regel å finne i en teatersal i Oslo.  

© 2018 by NordFik. Proudly created with Wix.com