METODER

Kva for metode ein ønskjer å nytte i undervisinga grunngjevast ut ifrå forskjellege kriterie. Mens nokre metodar vil fungere heilt makelaust i ei klasse, vil han dei same metodane vere heilt ubrukeleg i den neste. Nedanfor finst eit hav av metodar og tips ein kan nytte i skjønnlitteraturundervisinga – så blir det opp til deg å finne ut kva, kvifor og korleis!

© 2018 by NordFik. Proudly created with Wix.com