STEDBASERET LÆSNING

Stedsbasert lesing som metode handlar om å lese verket der det utspel seg

 

Har du gått i Elias Ruklas fotspor ned Pilestredet, hørt på Veronica Maggio mens du såg på himmelen frå Sergels torg eller lese Michael Strunges dikt når du sat på ein café i Christiania?

 

For lesaren å tre inn i det fysiske rommet som verte omtala i eit verk gir ein heilt anna lesaroppleving og tilstedeværelse. Ved stedsbasert lesing kan elevane få eit anna eigarskap til verket. Ein kan argumentere for at skjønnlitteraturen ikkje kan lausrivast frå historien, samfunnet og samtida. Ved å lese Halfdan Rasmussens "Og det var Prinsessegade" med utsyn over Vår Frelsers Kirke vil samtalene mellom elevene bli noko heilt anna enn om ein les i klasserommet, og det tverrfaglege nivået når nye høgder.

 

Kven var Christian den siste? Var han ein ”Lortekonge”? Kjenner elevene til historien bak Aladdinkvarteret? Eller Aladdinkvarteret i det heile teke? Elevane kan diskutere kva for forskjellar som ligg mellom deira inntrykk av Prinsessegade og beskrivinga til Rasmussen.

 

Kva for samtalar kring liv og død får ein om elevane les "En plutselig frigjørende tanke", av Kjell Askildsen mens klassen sit i ein park og ser på folkemylderet?