TRAFIKLYSMETODEN

”Dansk er umulig å forstå!” ”Norska är omöjligt att förstå!” ”Svensk er umuligt at forstå!”

 

Alle har hørt slike bastante utrop, og kanskje til og med ytret de selv. Men er det en umulig oppgave å forstå våre nabospråk? Er det, med litt øving, i det hele tatt vanskelig? ”Nei”, sier vi til det – og det samme vil elevene så fort de får trent språkøret og –øyet litt.

 

Elevene får utdelt en tekst skrevet på et respektivt nabospråk, og får så i oppgave å utheve teksten ved hjelp av markeringstusjer i grønt, gult og rødt. Alle ord er som er helt like markeres i grønt, alle ord som likner markeres i gult, mens ord som er annerledes på elevenes og tekstens språk markeres i rødt. Hvilken farge dominerer?

 

Arbeider en for eksempel med lyrikk, dikt eller sang finnes kanskje verket som lydfil? Da kan klassen etter å ha jobbet med det tekstlige – språkøyet– få høre en opplest eller sunget versjon for å trene språkøret. Ved at det allerede finnes et eierskap til verket gjennom tekst kan det være lettere å forstå språket i muntlig utøvelse.

Trafiklysmetoden er lånt af "Norden i Skolen"

Metoden kan ses i sin kontekst her:

https://nordeniskolen.org/da/aktivitetsforslag/trafiklysmetoden/